Statut Polskiego Związku Esperantystów z 2012

Statut uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów w Warszawie. Nastąpiło całkowite przeredagowanie statutu w prowadzono m. in. członkostwo indywidualne a oddziałom umożliwiono uzyskiwanie osobowości prawnej. Dostosowano statut także do potrzeb ew. uzyskania przez PZE statusu organizacji pożytku publicznego.
Typ dokumentu: 
statut
Organ: 
walne zebranie
Jednostka organizacyjna: 
PZE
Data wystawienia: 
sobota, 24 Marzec, 2012
Dokument powiązany: