Dlaczego język nazywa się esperanto?

Początkowo język ten nazywał się po prostu Lingvo Internacia - język międzynarodowy. Gdy Zamenhof go prezentował, użył pseudonimu Doktoro Esperanto (co oznacza: doktor, który ma nadzieję). Dlatego też ludzie mówili nieraz o “języku doktora Esperanto”, a nieco później już tylko “Esperanto” i to stało się zwyczajową nazwą języka.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”