Ilu ludzi mówi w esperanto?

Nie jest sprawą jasną, jak liczyć użytkowników esperanta, ponieważ nie wszyscy posługujący się tym językiem są członkami jakiejś organizacji. Zależy to również od definicji “mówienia w esperanto”: czy należy liczyć tylko tych, którzy często i na wysokim poziomie używają esperanta, czy też wszystkich z co najmniej podstawową znajomością języka, nawet jeśli bardzo rzadko go używają. Szacunkowe liczby mówiących w esperanto na świecie są więc bardzo rozbieżne, od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów. W każdym razie na świecie jest wystarczająco wielu użytkowników esperanta, aby mogła istnieć pełna życia międzynarodowa społeczność.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”