Czy esperanto ma jakieś symbole?

Tak, jest ich kilka. Zielona gwiazda jest najstarszym i najczęściej stosowanym, m.in. na fladze esperanckiej. Zielony kolor jest symbolem nadziei, a pięcioramienna gwiazda symbolizuje pięć kontynentów. Innym, nowszym, jest tak zwany “symbol jubileuszowy”, który pojawił się w wyniku konkursu zorganizowanego na stulecie esperanta.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”