Czy można uczyć się esperanta na uniwersytetach i w szkołach?

W niektórych krajach tak. Wielu esperantystów argumentuje, że uczenie się esperanta w szkole podstawowej pomogłoby uczniom później uczyć się innych języków obcych z tego powodu, że uczniowie nabraliby większej pewności do uczenia się języków, przyswajając dość łatwe esperanto, a także skuteczniej zrozumieliby struktury gramatyczne dzięki przejrzystości gramatyki esperanta. Jest po temu wiele przesłanek i byłoby ciekawie, gdyby badacze zbadali wartości propedeutyczne esperanta.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”