Lekcja 4 - przeczenia

Ponieważ nie należymy do ludzi tak cudownie zgodnych, ani tak beznadziejnie naiwnych, żeby się na wszystko zgadzać, musimy się nauczyć zaprzeczać. Proszę więc przyjąć do wiadomości, że stawiając się okoniem, czy kantem, należy posłużyć się krótkim ale kategorycznym "ne". Rozbrajająco podobne do polskiego "nie", prawda? Używane jest też w takich samych okolicznościach. Zaraz się o tym przekonamy.

Mi ne estas viro, mi estas fraŭlino. Ĉu Jan estas floro? Ne, Jan ne estas floro, li estas homo. Rozo estas floro. Ĉu Ala estas fraŭlino? Ne, Ala ne estas fraŭlino, ŝi estas edzino. Kaj vi Bronek? Mi ne estas edzo, mi estas fraŭlo. Knabinoj kantas. Knaboj ne kantas. Ili koleras. Mi parolas kun vi. Anna kantas kun Irena. Ne, Irena ne kantas, ŝi ne volas kanti. Ŝi volas paroli kun Adam. Ĉu vi estas Barbara Kowalska? Ne, mi ne estas Barbara Kowalska, mi estas Maria Niemirow. Kaj vi? Ĉu vi estas Jan Kwiatkowski? Ne, mi ne estas Jan Kwiatkowski mi estas...

pokaż / ukryj tłumaczenie

Nowe słówka (a jak tam ze starymi, Kochani?):

ĉu - czy
edzo - mąż
edzino - żona
homo - człowiek
kanti - śpiewać

voli - chcieć
kun - z (kim, czym?)
ne - nie
paroli - mówić

Koleri - to wcale nie cholerować, choć do tego podobne, lecz po prostu - gniewać się

UWAGA: Wszystkie bezokoliczniki kończą się na i. Aby stworzyć od nich czas teraźniejszy, odrzucamy to "i", a dodajemy końcówkę as. I w ten sposób np.: z "est-i" powstaje "estas" z "paroli" - "parolas", z "kanti" - "kantas" itd.

Oto przykład:

mi parolas - (ja) mówię
vi parolas - (ty) mówisz
li parolas - on mówi
ŝi parolas - ona mówi

ni parolas - (my) mówimy
vi parolas - (wy) mówicie
ili parolas - oni, one mówią

Proszę odmienić według powyższego wzoru wszystkie znane sobie czasowniki esperanckie, a wiec: kanti, voli, koleri, esti.

Tylko głośno, zawsze głośno, dobrze?