Lekcja 5 - przymiotniki

Czy można prawić komuś komplementy i inne uprzejmości, nie znając przymiotników? Absolutnie nie. Dlatego też zaraz nauczymy się tych miłych słówek, które rozświetlą i upiększą nasze esperanckie zdania.

Przeczytajmy sobie (głośno, oczywiście!) tekst:

Irena estas juna, bela kaj dolĉa knabino. Ŝi estas ankaŭ eleganta. Kiam ŝi iras sur vojo kun Jan, homoj rigardas kaj diras: jen estas bela paro, ĉar Jan estas ankaŭ tre interesa viro. Li estas sportisto, bona sportisto. Li estas gracia, belstatura kaj lerta. Irena opinias, ke ĉiuj sportistoj estas simpatiaj knaboj. Ili estas sanaj kaj fortaj. Ĉu vi ankaŭ opinias, ke ĉiuj virinoj estas belaj kaj bonaj? Ne, mi ne opinias. Kaj mi? Ĉu mi ne estas ĉarma virino? Ne, vi ne estas bela kaj bona. Ne? Kara sinjoro, vi ne estas ĝentila fraŭlo.

pokaż / ukryj tłumaczenie

Znów porcja nowych słówek. Dobrze jest zaraz z miejsca zapisać je sobie do słowniczka. Przez samo zapisywanie człowiek się uczy.

ankaŭ - także
bela - ładny, a, e
belstatura - postawny
bona - dobry, a, e
ĉar - ponieważ
ĉarma - uroczy, a, e
ĉiuj - wszyscy
diri - powiedzieć, rzec
dolĉa - słodki
eleganta - elegancki
forta - silny, a, e
gracia - zgrabny, a, e
ĝentila - grzeczny, a, e
interesa - ciekawy, a, e interesujący
iri - iść
  juna - młody
kara - drogi, a, e
ke - że
kiam - kiedy
lerta - zręczny, a, e
opinii - sądzić, mniemać, opiniować
paro - para (w znacz. dwoje)
rigardi - patrzeć
simpatia - sympatyczny, a, e
sana - zdrowy, a, e
sportisto - sportowiec
sur - na
tre - bardzo
vojo - droga (trasa)

Uwaga: Przymiotniki męskiego, żeńskiego, jak i nijakiego rodzaju zawsze (bez wyjątków) kończą się w liczbie pojedynczej na - "a", w liczbie mnogiej zaś na - "aj".