Lekcja 6

W tej lekcji nie będzie ani odrobiny nowej gramatyki. Muszą nam się te wszystkie mądrości ułożyć w głowie, prawda? Przećwiczymy sobie to, co już umiemy. No i nauczymy się kilku nowych słówek. Ale takich bardzo łatwych. Naprawdę!

Przeczytajmy sobie tekst:

Joanna estas bela fraŭlino. Irena ankaŭ estas bela. Ili ambaŭ estas belaj. Kaj Jan? Ĉu li estas ankaŭ bela fraŭlino? Li estas bela, sed li ne estas fraŭlino. Li estas ja viro. Jes, granda viro kaj sportisto. Ĉu Karol estas ankaŭ sportisto? Ne, Karol ne estas sportisto kaj li ne estas forta kaj lerta. Patrino ne estas sana. Kaj patro? Patro estas sana, tre sana kaj belstatura. Jan kaj Barbara iras sur vojo. Homoj rigardas kaj diras: ŝi estas bela kaj gracia, li estas granda, belstatura kaj forta. Jen bela paro. Simpatiaj homoj, ĉu ne? Patro diras: mi ne estas sportisto, sed mi estas Esperantisto. Ĉu patrino ankaŭ estas Esperantistino? Jes, tre bona Esperantistino. Mi estas ankaŭ patrino kaj Esperantistino. Klara Z. estas ĉarma virino, ĉu ne? Ne, ŝi estas bela kaj gracia, sed ŝi ne estas simpatia.
Patro ne estas juna kaj patrino ankaŭ ne estas juna. Ili ambaŭ ne estas junaj. Teodor estas ĝentila fraŭlo. Rozo estas bela floro. Ĉu Marianna estas floro? Ŝi estas fraŭlino. Piotr diras, ke Marianna estas kara. Marianna ridas kaj respondas, ke Piotr ankaŭ estas kara. Amo estas ĉarma. En parko homoj promenas, ridas kaj parolas. Mi ankaŭ estas en parko. Mi sidas, ridas kaj estas kontenta.

pokaż / ukryj tłumaczenie

No jak poszło? Chyba dobrze prawda? Tym bardziej, że te nowe słówka wcale nie są trudne. Proszę spojrzeć:

ambaŭ - obaj, obie, oboje
amo - miłość
en - w
Esperantisto - esperantysta
Esperantistino - esperantystka
granda - duży
ja - przecież
  kontenta - zadowolony
parko - park
promeni - spacerować
ridi - śmiać się
respondi - odpowiadać
sed - lecz
sidi - siedzieć

Po zamknięciu książki proszę sobie w myśli ułożyć kilka zdań ze znanych słówek. A jeszcze lepiej byłoby mówić głośno. Nabralibyśmy śmiałości w wypowiadaniu obcojęzycznych zdań.