Lekcja 16 - słownictwo: części ciała

Nia korpo - Nasze ciało

Tak, tak. Macie słuszność ! Na ten temat można doskonale mówić na migi. Ale pod warunkiem, że rozmówca jest blisko, prawda? Po to jednak, żeby oznajmić jakiejś uroczej dziewczynie z Madrytu, że się ma ramiona jak Herkules, lub chłopcu z Honolulu, że się ma nogi jak Zośka Loren - trzeba wiedzieć, jak się te ramiona czy nogi nazywają po esperancku. A więc do dzieła!

Ĉiu homo havas kapon, trunkon kaj membrojn. La haŭto de la homa korpo estas blanka, nigra, flava, bruna aŭ ruĝa. La kapo de la homo estas kovrita de haroj. Sed ne la tuta kapo. La antaŭa parto de la kapo, vizaĝo, ne havas harojn. Nur la viraj vizaĝoj povas esti ornamitaj de barbo kaj lipharoj. La viro, kiu havas harojn sur la mentono, estas barbulo. La viro, kiu ne havas harojn sur la kapo aŭ havas malmulte, estas kalvulo. En la vizaĝo ni vidas: frunton, okulojn, nazon, buŝon, mentonon kaj orelojn. En la buŝo, interne, ni havas langon kaj dentojn. En la kapo, interne, ni havas cerbon. Antaŭe de la trunko ni havas bruston, malantaŭe - dorson, supre - ŝultrojn kaj malsupre - ventron. Ni havas ankaŭ brakojn finitajn per manoj kaj krurojn finitajn per piedoj. Ĉe la fino de la manoj kaj de la piedoj ni havas po kvin fingroj. Kaj la fingroj havas ungojn.
Mi forgesis diri pri la kolo. Kaj la kolo estas ja tre grava. Ni diras, ke la kapo de la hejmo estas viro, sed virino estas la kolo, kiu direktas la kapon. Do...!

pokaż / ukryj tłumaczenie

Oto nowe słówka, których należy wyuczyć się doskonale. Pomyłki mogą okazać się katastrofalne w skutkach!

barbo - broda
barbulo - brodacz
blanka - biały
brako - ramię, ręka
bruna - brązowy
brusto - pierś
buŝo - usta
cerbo - mózg
dento - ząb
direkti - kierować
dorso - plecy
fino - koniec
finita - zakończony
fingro - palec
flava - żółty
forgesi - zapomnieć
frunto - czoło
grava - ważny
haro - włos
haŭto - skóra
interne - wewnątrz
ja - przecież
kalva - łysy
kalvulo - łysy człowiek
kapo - głowa
kolo - szyja
korpo - ciało
  kovri - okryć
kovrita - okryty
kruro - goleń
kvin - pięć
lango - język (anat.)
lipharoj - wąsy
lipo - warga
malmulte - mało
membro - członek
mentono - broda, podbródek
nazo - nos
nigra - czarny
okulo - oko
orelo - ucho
ornamita - ozdobny
parto - część
piedo - noga, stopa
po - po
ruĝa - czerwony
se - jeśli
supre - u góry
ŝultro - ramię
trunko - tułów
ungo - paznokieć
ventro - brzuch
vidi - widzieć
vizaĝo - twarz

Przyrostek "ul" oznacza człowieka, odznaczającego się cechą, wskazaną w pierwiastku.

riĉa - bogaty
ĝibo - garb
mamo - pierś
  riĉulo - bogacz
ĝibulo - garbus
mamulo - ssak
ulo - osobnik, jakiś człowiek