Lekcja 18 - słownictwo: rodzina

Podobno "Grunt to rodzinka", a my, jak dotąd, nie mamy w niej żadnego rozeznania. I jak tu np. "przyżenić" się korespondencyjnie do jakiegoś wujka z końca świata, kiedy nie zna się słowa "wuj"? Albo tak na kameralny użytek: jak oświadczyć się matce o córkę, kiedy się nie wie, kto jest kto? Nie wypada nic innego, jak zapoznać się z poszczególnymi członkami rodziny. Proszę bardzo!

La patro kaj la patrino kune estas nomataj gepatroj. Mi havas fraton Jacek kaj fratinon Dorota. Jacek kaj Dorota estas miaj gefatroj.Sinjorino Anna K. estis fianĉino de sinjoro Marek W. Ili kune estis gefianĉoj. Nun sinjorino Anna estas jam edzino de sinjoro Marek. Gesinjoroj W. estas geedzoj. Mia edzo havas patron kaj patrinon. La patro de mia edzo estas mia bopatro kaj la patrino de mia edzo estas mia bopatrino. La gepatroj de mia edzo estas miaj bogepatroj. La frato de mia patrino estas mia onklo. La edzino de onklo estas onklino. Ili ambaŭ estas miaj geonkloj: La avo kaj la avino kune estas nomataj geavoj. Mi estas nepino kaj mia frato estas nepo de niaj geavoj. Ni ambaŭ estas genepoj de niaj geavoj. Ĉu vi havas praavon? Kaj praavinon? Ne? Mi ankaŭ ne. La filoj, nepoj kaj pranepoj de reĝo estas reĝidoj. La bestoj ankaŭ havas familion. La ĉevalido estas ido de la ĉevalo, la hundido estas ido de hundo kaj la bovido estas ido de bovo. Ĉu la bovido estas inteligenta?

pokaż / ukryj tłumaczenie

Nowe słówka:

besto - zwierzę
bogepatroj - teściowie
bopatro - teść
bopatrino - teściowa
bovo - byk
bovido - cielę
ĉevalo - koń
ĉevalido - źrebię
familio - rodzina
geavoj - dziadkowie
geedzoj - małżeństwo
gefianĉoj - narzeczeni
gefratoj - rodzeństwo
genepoj - wnukowie (obojga płci)
  geonkloj - wujostwo
gepatroj - rodzice
gesinjoroj - państwo (pan i pani)
hundido - szczenię
ido - potomek
inteligenta - inteligentny
kune - razem, łącznie
nepino - wnuczka
nepo - wnuk
onklo - wujek
onklino - ciotka
praavo - pradziadek
praavino - prababaka
reĝido - królewicz

Nawiasem muszę Państwa poinformować, że "babka" w znaczeniu "kociak" itp. nie jest broń Boże - "avino", lecz "belulino" (ślicznotka!).

A teraz gramatyka.

Przedrostek "ge" - wskazuje nowe pojęcie złożone z osobników obu płci. Np.: patro - ojciec, patrino - matka, gepatroj - rodzice.

Przedrostek "bo" - wskazuje pokrewieństwo z racji małżeństwa. Np.: frato - brat, bofrato - szwagier, filo - syn, bofilo - zięć, patro - ojciec, bopatro - teść.

Przedrostek "pra" - wskazuje pierwotność i pradawność. Np.: arbaro - las, praarbaro - puszcza dziewicza; homo - człowiek, prahomo - człowiek pierwotny, avo - dziadek, praavo - pradziadek.

Przyrostek "id" - oznacza potomka. Np.: hundo - pies, hundidio - szczenię, koko - kogut, kokido - kurczak.