Lekcja 19 - stopniowanie przymiotników

Która panna jest ładna, która ładniejsza, a która najładniejsza - zastanawia się pan X. na świetlicowym balu.
Komu ukłonić się nisko, komu niżej, a komu najniżej? - bije się z myślami nowy pracownik departamentu spraw zbytecznych.

Tak, tak! Stopniowanie, porównywanie, to trudna sztuka. Ale nie dla esperantystów. My będziemy umieli to za chwilę. Proszę:

Mietek estas tiel gracia, kiel vi. - Mietek jest tak zgrabny jak ty.
Jan estas tiel kuraĝa, kiel mi. - Jan jest tak odważny jak ja.
Li kantas tiel bele, kiel Jan Kiepura. - On śpiewa tak pięknie jak Jan Kiepura.
Tiel - kiel - Oznacza stopień równy.

Pli juna ol patro - Młodszy od ojca.
Pli blanka ol neĝo - Bielszy od śniegu
Pli bona ol kolbaso - Lepszy niż kiełbasa.
Li estas pli ĝentila ol ŝi - On jest grzeczniejszy od niej.
Mi amas pli varme ol vi - Ja kocham goręcej niż ty.
Vi parolas esperante pli bone ol mi - Ty mówisz po esperancku lepiej niż ja.
Pli - ...ol - oznacza stopień wyższy.

Li estas plej simpatia el ĉiuj. - On jest najsympatyczniejszy ze wszystkich.
Mia hundo estas la plej granda el ĉiuj. - Mój pies jest największy ze wszystkich.
Kaj via edzo estas la plej malgranda el ĉiuj. - A twój mąż jest najmniejszy ze wszystkich.
Mia patro estas la plej bona kaj la plej kara el ĉiuj en la mondo. - Mój ojciec jest najlepszy i najukochańszy ze wszystkich na świecie.
Plej - ...el.. - oznacza stopień najwyższy.

Proszę ułożyć sobie kilka zdań z pamięci, opierając się na powyższych wzorach. Przypominam Państwu, że należy mówić głośno, żeby wyćwiczyć się w używaniu obcego języka.

A teraz, kiedy już nabraliśmy pewnej wprawy w operowaniu tymi "tiel, kiel, pli i plej" - przetłumaczymy sobie taki tekst:

Mi opinias, ke el ĉiuj fraŭlinoj mia fianĉino estas la plej bela. Ĉu vi ne eraras? Eble. Mia patro estas la plej maljuna kaj mia fratino la plej juna el ĉiuj en mia familio. Tiel bona sportisto, kiel vi, devas esti ankaŭ bona Esperantisto. Kial? Lakto estas pli nutra, ol vino. Jes, sed vino estas pli bona. Kion vi deziras, sinjoro? Ĉion plej bonan, sinjorino! Mi marŝas rapide, vi pli rapide, kaj ĉevalo plej rapide el ni. Vi estas la plej ĉarma knabo el ĉiuj knaboj en la mondo, do pruntu al mi la plej interesan libron el ĉiuj, kiujn vi posedas. Viaj komplimentoj estas pli belaj ol viaj pensoj!

pokaż / ukryj tłumaczenie

No i nowe słówka (aż się boję zapytać o stare!):

devi - musieć, mieć obowiązek
erari - mylić się
komplimento - komplement
lakto - mleko
marŝi - maszerować
nutra - pożywny
ol - niż, aniżeli
penso - myśl
plej - najbardziej
pli - bardziej
posedi - posiadać
prunti - pożyczyć
rapide - szybko, prędko
vino - wino