Lekcja 24 - ind, ebl

Każdy się zarzeka, a przecież lubi! Poplotkować oczywiście. Abyśmy mogli umówić się na małą kawę i duże plotki po esperancku, musimy najpierw nauczyć się operować końcówkami "ind" i "ebl" Co one znaczą? Zaraz zobaczymy!

Przeczytajmy (głośno, głośno, Kochani!) taki tekst:

Jan estas kiel ŝtalo. Tiel fleksebla? Ĉu tagmanĝoj en restoracio "Pod Źrebcem" estas manĝeblaj? De tempo al tempo jes. Via parolo estas tute nekomprenebla. Kaj viaj leteroj estas skribitaj tute nelegeble. Edzo rakontis al sia edzino nekredeblan historion. Ŝi estas saĝa virino, ŝi ne kredas, sed ŝi faras bonan mienon. Ĉu li amas ŝin? Kredeble, jes! Sinjoro Karolek W. estas homo nefidinda. Via ago estas tre laŭdinda. La tagoj travivitaj kun vi, mia kara, restos por mi ĉiam memorindaj. La komedio de Moliere "Friponaĵoj de Skapeno" estas ridinda.

pokaż / ukryj tłumaczenie

Nowe słówka:

ago - czyn
fari - robić
fleksebla - giętki
fleksi - giąć
friponaĵoj - szelmostwa
historio - historia
komedio - komedia
kompreni - rozumieć
kompreneble - zrozumiale, ma się rozumieć
kredeble - prawdopodobnie
kredi - wierzyć
laŭdinda - godny pochwały, chwalebny
malfacile - trudno

manĝi - jeść
manĝebla - jadalny, możliwy do zjedzenia
memorinda - godny pamięci
nelegeble - nieczytelnie
nekompreneble - niezrozumiale
resti - zostać, pozostawać
restoracio - restauracja
ridinda - śmieszny
saĝa - mądry
ŝtalo - stal
trovebla - mozliwy do znalezienia
travivi - przeżyć
virto - cnota

I trochę gramatyki (dla urozmaicenia!):

Przyrostek "ebl" - oznacza bierną możliwość, lub nadawnie się do danej czynności. Oto przykłady:

legi - czytać
movi - ruszać
ebla - możliwy

legebla - czytelny
movebla - ruchomy
eble - możliwie, może

Przyrostek "ind" - znaczy godzien, wart. Przykłady:

kredi - wierzyć
laŭdi - chwalić
inda - godny, wart

kredinda - wiarygodny
laŭdinda - godny pochwały, wart, by go chwalić