Lekcja 26 - oni

Ludzie dyskretni pragnący zatrzymać w tajemnicy dostawcę pikantnych plotek, kawałów i innych tego rodzaju "smakołyków", używają często w swoich relacjach formy bezosobowej. Mówią np. "Słyszy się, że pani Z. całkiem ogłuchła na wyznania miłosne pana W.", albo "Mówiono mi, że na konferencji w X. dyrektor Y założył... nogę na nogę".

Przeczytajmy i przetłumaczmy tekst:

Oni diras laŭte, ke fraulino B. flirtas mallaŭte kun sinjoro Z. Oni diras, ke ĉiu aviadisto estas amaĵisto. Jes, vere. Kun aviadisto oni povas travivi aventuron ne de tiu ĉi tero. Kion oni aŭdas? Esperantajn disaŭdigojn. Oni ne povas bone paroli esperante sen ekzercado. Oni forgesas ĉion bonan kaj malbonan.
Ĉu vi estas jam bona esperantisto? Oni diras, ke jes, sed mi ne sentas min tro bona. Delonge mi ne parolis esperante kaj mankas al mi ekzercado. Se oni volas flue paroli fremdlingve, oni devas restadi sufiĉe longe en fremda lando. Ne necese. Oni povas paroli esperante sen restado en fremda lando. Jes! Ĉar Esperanto ne estas fremda lingvo, sed lingvo tutmonda. Ĉie, kie vi estas, vi povas trovi gefratojn esperantistojn kaj sentiĝi, kiel en propra domo. La tuta mondo estas unu granda Esperantujo. Oni devas fini tiun ĉi tekston!

pokaż / ukryj tłumaczenie

Nowe słówka:

amaĵisto - zalotnik
aventuro - przygoda
aviadisto - lotnik
aŭdi - słyszeć
dependi - zależeć
disaŭdigo - audycja
ekzercado - ćwiczenie, wprawa
Esperantujo - Espernacja
flirti - flirtować
flue - płynnie
fremda - obcy
lando - kraj
tiu - tamten

tiu ĉi - ten
tro - zbyt
laŭte - głośno
manki - brakować
necese - koniecznie
propra - własny
restadi - pozostawać, przebywać
sen - bez (kogo? czego?)
senti - czuć, odczuć
sufiĉe - dosyć
teksto - tekst
tero - ziemia

"Oni" zaimek nieosobowy. Przykład:Oni diras - mówi się; Oni vidas - widać; Oni pensis - myślano.