Lekcja 32 - ad, for, da, je

Przejdźmy się dzisiaj po sklepach. Doświadczenie zdobyte w tej wędrówce przyda się nam już podczas pierwszej wycieczki zagranicznej. A może przy tym uda nam się kupić jakieś twarzowe spodnie, albo "szałowy" kaftanik? Spróbujemy!

En magazeno

 • Bonan tagon, bonan tagon, per kio mi povas servi?
 • Bonvolu doni al mi tri metrojn de ŝtofo por la mantelo!
 • Bedaŭrinde, sinjoro, mi ne havas ŝtofon por mantelo, sed (kiel bona ideo!) mi povas rekomendi al vi dekduon da noktaj ĉemizoj kaj paron da gantoj.
 • Dankon!

***

 • Mi volus foraĉeti ĉiujn ĉapelojn, kiuj troviĝas en via magazeno. Jes, mi volus tion fari.
 • Ho, mi servas al vi, sinjoro! Vi deziras faltajn aŭ pajlajn ĉapelojn?
 • Pajlajn? En vintro?
 • Pri gustoj oni ne diskutas. Mi konis ulon, kiu...
 • Dankon, - mi ne estas malsana je la kapo.
 • Eble! Sed, ĉu mi povis tion antaŭvidi? Mi tre volonte forvendos la ĉapelojn. Foraĉetu ilin kaj iru for!
 • Mi ne diris, ke mi volas, sed ke mi volus! Jes, mi volus foraĉeti viajn ĉapelojn, se mi havus monon.
  Mi adiaŭas vin!

***

 • Ĉu vi havas pretajn vestojn?
 • Jes, sinjoro. Jen la plej moda, plej eleganta modelo de C.D.T. Pantalono - mirindaĵo! Ĵaketo - kiel belega! Rigardu, rigardu, mi petas vin!
 • Jes, efektive! Hm! Permesu, ke mi almezuru.
 • Laŭ via deziro. Jen la spegulo!
 • Ha, ha, ha! Mi aspektas, kiel Charlie Chaplin!
 • Ĝuste... Kaj vi ne estas kontenta? Klientoj ne scias, kion ili volas. Ili vizitadas magazenojn, almezuradas multajn vestojn, mokadas, priridadas ĉion. paroladas impertinentaĵojn kaj aĉetas nenion. Adiaŭ!
 • tłumaczenie

Nowe słówka:

afero - sprawa
almezuri - przymierzyć
antaŭvidi - przewidzieć
bedaŭrinde - niestety
bonvoli - chcieć, zechcieć, raczyć
bonvolu - proszę
buŝeto - buziak
ĉemizo - koszula
dankon - dzięki!
dekduo - tuzin (12)
diskuti - dyskutować
efektive - rzeczywiście
felto - pilśń
for - precz, w dal
foraĉeti - wykupić
formeti - odłożyć
forvendi - wyprzedać
ganto - rękawiczka
gusto - gust
ĝuste - właśnie
ideo - pomysł, idea
impertinentaĵo - impertynencja

ĵaketo - marynarka
kliento - klient
koni - znać
kontenta - zadowolony
laŭ - według
malsana - chory
mantelo - płaszcz
metro - metr
mirindaĵo - cudo
moda - modny
modelo - model, wzór
nenio - nic
pajlo - słoma
pantalono - spodnie
permesi - pozwolić
preta - gotowy
rekomendi - polecać
servi - służyć
spegulo - lustro
vintro - zima
volonte - chętnie

I ostatnia porcja gramatyki:

Przyrostek "ad" - wyraża czynność częstotliwą. Np:

kisi - całować
paroli - mówić

kisado - całowanie
paroladi - mawiać

Przedrostek "for" wskazuje:

1) Usunięcie, stracenie czegoś:

aĉeti - kupić
ludi - grać
dormi - spać

foraĉeti - wykupić
forludi - przegrać
fordormi - przespać

2) Oddalenie (się) dzięki danej czynności:

veturi - jechać
kuri - biec
for - precz, daleko, w dal

forveturi - odjechać
forkuri - uciekać
fora - daleki

Przyimek "da" używany jest dla oznaczenia dopełniacza po wyrazach określających ilość, miarę i wagę. Np:

metro da drapo - metr sukna
glaso da akvo - szklanka wody

Przyimek "je" używany jest wszędzie tam, gdzie żaden inny przyimek nie może być w sposób logiczny użyty:

malsana je la kapo - chory na
je la sama horo - o tej samej godzinie.