100 słów wg Wikipedii

Spis przedstawiony poniżej został wykonany na bazie danych pochodzących z esperanckiej Wikipedii. Te 100 słów to ok. 48,5% słów pojawiających się w tej encyklopedii (licząc wszystkie słowa). Ten spis nie odzwierciedla do końca faktycznego rozkładu w języku mówionym czy pisanym, ze względu na specyfikę Wikipedii, w której słowa typu gmina, województwo, powiat czy herb pojawia się dużo częściej niż gdzie indziej. Jednak mimo tej drobnej wady spis ten może śmiało spełnić swoją rolę.

 1. la - (przedimek określony)(1)
 2. de - od, ode
 3. en - w, we
 4. esti - być
 5. kaj - i,a
 6. al - do, w kierunku
 7. kiu - kto, który -a, -e
 8. li - on
 9. ĝi - ono
 10. por - dla
 11. el - z, ze, od (kierunek)
 12. tiu - tamten
 13. komunumo - gmina, wspólnota
 14. kun - z, ze (razem z)
 15. kiel - jak
 16. pri - o (kim, czym)
 17. distrikto - powiat, dystrykt
 18. ne - nie
 19. jaro - rok
 20. ankaŭ - także, też
 21. urbo - miato
 22. havi - mieć
 23. nomo - nazwa, nazwisko
 24. - lub
 25. pli - bardziej
 26. ke - że
 27. lingvo - język, mowa
 28. lando - kraj
 29. per - za pomocą
 30. alia - inny, obcy
 31. oni - (podmiot nieokreślony)
 32. sia -swój
 33. dum - podczas
 34. laŭ - według
 35. loĝanto - mieszkaniec
 36. sed - ale, lecz
 37. sur - na (np. powierzchni)
 38. plej - naj-
 39. ili -oni
 40. ĉi - (partykuła bliskości)(3)
 41. ĝis - do, aż do
 42. longitudo - długość geogr.
 43. regiono - region
 44. latitudo - szerokość geogr.
 45. mapo - mapa
 46. inter - między
 47. areo - powierzchnia, obszar
 48. kodo - kod
 49. povi - móc
 50. ĉe - przy
 
 1. je - (przyimek niezdefiniowany)(2)
 2. esperanto - esperanto
 3. bildo - obraz
 4. post - po (czas)
 5. unua - pierwszy
 6. loĝantaro - ludność (liczba mieszkańców)
 7. granda - duży, wielki
 8. ekstera - zewnętrzny
 9. federacia - federacyjny
 10. ĉiu - każdy
 11. tio - tamto
 12. pro - z powodu
 13. unu - jeden
 14. dosiero - plik
 15. ligilo - odnośnik, link
 16. vilaĝo - wieś
 17. vidi - widzieć
 18. nur - tylko
 19. lia - jego
 20. se - jeżeli, jeśli
 21. du - dwa
 22. provinco - prowincja, województwo
 23. da - od
 24. parto - ojciec
 25. situo - usytuowanie
 26. blazono - herb
 27. poŝtkodo - kod pocztowy
 28. dato - data
 29. ekde - począwszy od
 30. mi - ja
 31. alto - wysokość
 32. troviĝi - znajdować się
 33. jarcento - stulecie
 34. historio - historia
 35. aparteni - przynależeć
 36. poste - potem
 37. grado - stopień (np. Celsiusza)
 38. direkto - kierunek
 39. junio - czerwiec
 40. minuto - minuta
 41. kiam - kiedy
 42. multa - liczny
 43. oficiala - oficjalny
 44. ol - niż ( np. bardziej niż)
 45. konstelacio - konstelacja
 46. jam - już
 47. ĝia - (onego) jego, jej
 48. ŝi - ona
 49. sekundo - sekunda
 50. franca - francuski
 

1)  przedimek la ma jednakową formę niezależnie od liczby, rodzaju i przypadku. Urzucie przyimka jest dość podobne do the (angielski), le (francuski), der, die, das (niemiecki), la (włoski) itp. W języku polskim formalnie przedimek nie występuje jednak w zdaniach:

Co z Polską?
Ten Tomek jest nie do wytrzymania.
Co mam z tym Robertem zrobić?

można zauważyć, że wyrazy , ten, tym pełnią bardzo podobną rolę. (za wiki: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzajnik )

2)  w języku esperanto wszystkie przyimki mają ścielcie określone znaczenie np. ĉe - przy (jakimś obiekcie), pri - o czymś, kimś. Jednak jak w każdym języku występują sytuacje gdzie brakuje właściwego przyimka. W takiej sytuacji w języku esperanto stosuje się przyimek je. W innych językach w takich sytuacjach stosuje się dowolnie wybrany przyimek, który jest określony uzusem językowym, np zdanie Je la horo 10-a tłumaczy się na polski O godzinie 10-tej a na angielski At the 10 o'clock lub na niemiecki Am 10 Uhr (dosł. przy godzinie 10-tej).

3) w języku esperanto wyrazy wskazujące z natury rzeczy pokazują na obiekty odległe. Aby wskazać obiekt bliski należy dodać partykułę bliskości: ĉi np.:

tio - tamto -> ĉi tio - to
tiu - tamten -> ĉi tiu - ten