Pola Esperantisto 3/2012

Data wystawienia: 
niedziela, 23 Wrzesień, 2012
W numerze m.in.: informacje nt. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Odznaczenie państwowe dla polskiego esperantysty J. Golca; Warszawa - miejsce narodzin Esperanta - w odradzającej się Polsce; Tegoroczne rocznice związane z twórcą poezji esperanckiej, A. Grabowskim; aktualności dot. Światowego Związku Esperanta i jego krajowej sekcji PZE; rozm. z M. Kempistym, zwycięzcą konkursu na nazwę wypożyczalni rowerowych w Warszawie "Vetrurilo"; G. Szubryczyńska w rozmowie z K. Nemere-Czachowską opowiada o esperancie w swojej pracy zawodowej; ciekawe strony internetowe; esperantyści z Białegostoku z wizytą w Albanii; wspomnieniowo i współcześnie nt. dębu i kamienia pamiątkowego w Sopocie; wywiad z nieŭstannie aktywną  esperantystką z Gdańska, Z. Kamieniecką; Kraków i Bydgoszcz - zapraszają na naukę esperanta; przedstawiciele polskich esperantystów na Światowym Kongresie Esperantystów w Hanoi.