Pola Esperantisto 4/2012

Data wystawienia: 
środa, 7 Listopad, 2012

W numerze m.in.: informacje i raporty (Nowy Sącz, Białystok, Olsztyn) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Zasłużony esperantysta, Edward Jaśkiewicz; rozm. z prof. Ilona Koutny prowadzącą Studia Interlingvistyczne na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Felieton historyczny – Warszawa podczas i po wojnie. Jubileuszowy Kongres Esperanta 1912 w Krakowie; Julius Glück i jego życie dla esperanta; Żegnamy zmarłe zasłużone polskie esperantystki, Jadwigę Gibczyńską i Zofię Banet-Fornal. Letnie spotkania esperanckie w kraju i za granicą; Po 97 Światowym Kongresie Esperanta w Hanoji; aktualności dot. Światowego Związku Esperanta i jego krajowej sekcji PZE; ciekawe i polecane strony internetowe.