Pola Esperantisto 5/2012

Data wystawienia: 
piątek, 18 Styczeń, 2013

W numerze m.in.: dalsze informacje i raporty (Warszawa, Bydgoszcz, Rotterdam) dot. wydarzeń związanych ze 125-leciem esperanta; Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wystawa i konferencja na ten temat w siedzibie Senatu PR. ZG PZE informuje o Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów, planowanym na 19.01.2013 w związku z rezygnacją wszystkich funkcyjnych członków Zarządu. Obszerniej piszemy o Arkonesie w 2012 odznaczonym Nagrodą A. Grabowskiego. Jego uczestnikiem był m.in. Ivan E. Colling z Brazylii, chociaż do Poznania przyjechał jako słuchacz Studiów Interlingwistycznych. Jesień była bogata w wydarzenia akademickie, stąd informacje także o warszawskiej sesji AIS i wywiad z mgr.inż Barbarą Kulpińską, związaną ze Warszawską Szkołą Administracji-Szkołą Wyższą, w której odbyła się sesja AIS. „Pola Esperantisto” rozmawia z pełną entuzjasmu nauczycielką esperanta z Warszawy, Haliną Ziółkowską-Fiala. Studencki Klub “Aŭroro” z Wrocławia jest dowodem na to, iż esperanto nieustannie budzi zainteresowania także wśród młodzieży akademickiej, opowiadanie Anny Rudawcowej jest skierowane z kolei dla najmłodzych esperantystów. Strony historyczne są poświęcone Jubileuszowemu Kongresowi Esperanta w Warszawie 1959. Międzynarodowy Tydzień Kultury i Turystyki w Hiszpanii nie został jeszcze odkryty przez polskich esperantystów. Sprawozdanie z jego przebiegu w 2012 jest jednocześnie zaproszeniem do jego kolejnego wydania w 2013.

Redaktor naczelna: Barbara Pietrzak.