Słownik Polsko-Esperancki

"Obszerny słownik Polsko-Esperancki" Kazimierza Strzeleckiego i Marii Bonczoł ponownie osiągalny. Słownik wydany w 2002 roku przed kilku laty zniknął  i wydawało się że jego nakład został wyczerpany. Okazało się jednak, że istnieje jeszcze spora ilość jego egzemplarzy i można ją nabyć w łódzkim Oddziale PZE. Słownik kosztuje 30 złotych i można go zamawiać. Prosimy o kontakt listowy lub elektroniczny: Robert Kamiński rk-lodzo@wp.pl lub PZE Oddział  Łódź, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Komentarze

La plej fuŝa eldono: Kazimiro Strzelecki, Maria Bonczol OBSZERNY SŁOWNIK POLSKO-ESPERANCKI / Ampleksa Pol-Esperanta Vortaro, – 7,185 eraroj je unu paĝo. Duan lokon de la fuŝa flanko gajnis Stanislao Mandrak – 2,556 eraroj je unu paĝo (ESPERANTO METODĄ BEZPOŚREDNIĄ). Tria loko: Sofia Banet-Fornal – 1,689 eraroj. Kvara loko: Tadeo J. Michalski – 1,688 eraroj. Kvina loko: Andrew McLinen – 1,452 eraroj. Sesa loko: Tomaso Chmielik – 0,935 eraroj Sepa loko: Georgo Handzlik – 0,922 eraroj. Oka loko: John C. Wells – 0,811 eraroj. Naŭa loko: Michel Duc Goninaz – 0,686 eraroj. Deka loko: Roman Dobrzyński – 0,630 eraroj. ...la plej korekte eldonita estis la jena vortaro: Dekkvina loko: Erich-Dieter Krause – Großes Wörterbuch Esperanto–Deutsch, Helmut BUSKE Verlag, Hamburg, 1999 – 0,252 eraroj je unu paĝo. Mi opinias, ke oni devas tre skrupule atenti pri tio, ke kaj aŭtoroj, korektantoj /aŭ eĉ pli bone profesiaj korektistoj/ kaj eldonistoj, ili ĉiuj devu minimumigi la kvanton de eraroj en E-libroj (speciale vortaroj kaj lernolibroj) – ne plu estu tiom fuŝe eldonotaj kiel la du unuaj en la supra ordo (kun pli ol du eraroj je unu paĝo – precize de 2,556 kaj 7,185). Eduardo Kozyra, se iu deziras ricevi la ampleksegan listo de la eraroj de la supre menciita vortaro - skribu al: esperanto@powiat.malbork.pl