Z żałobnej karty

Śp. Eugenia Szczyglińska zmarła 2.06.2015 r. Pogrzeb odbył się 15.06.2015 r. Msza św. Stare Powązki.
W imieniu warszawskich esperantystów żegnam naszą drogą koleżankę śp. Eugenię Szczyglińską.
Zapisała się ona w naszej pamięci złotymi zgłoskami jako niezwykle pracowita osoba, słynąca z działalności dydaktycznej. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała tytuł magistra filozofii w zakresie psychologii wychowawczej. Esperantem zainteresowała się w 1967 roku w Warszawskim Oddziale Polskiego Związku Esperantystów. U Andrzeja Pettyna ukończyła kurs dla nauczycieli języka esperanto i napisała podręcznik do nauki języka esperanto dla początkujących zatytułowany „Lernu Esperanton” (Ucz się Esperanta). Podręcznik ten został także wydrukowany przez Polski Związek Niewidomych systemem brajla Zaczynała od lektoratu języka esperanto w Studium Nauczycielskim w Grodzisku Mazowieckim. Potem był Żyrardów, Siedlce i Warszawa. Prowadziła kilkadziesiąt kursów języka w warszawskiej siedzibie Polskiego Związku Esperantystów przy ul. Jasnej i Andersa. W latach 80-tych ubiegłego stulecia organizowała wakacyjne kursy esperanta dla niewidomych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Muszynie. W Oddziale Warszawskim PZE pełniła funkcje wiceprzewodniczącej oraz członka zarządu ds. nauczania.
W działalności popularyzatorskiej zasłynęła z licznych referatów, prelekcji i publikacji, jak np. wspaniały artykuł w miesięczniku „Pola Esperantisto” z 1981 roku pod tytułem: „Kantado helpas en Esperanto-instruado” co oznacza: „Śpiewanie pomaga w nauce Esperanta”. Przez wiele lat współpracowała z brajlowskim kwartalnikiem dla niewidomych „Pola Stelo”, gdzie ukazało się trzydzieści jej opracowań o tematyce literackiej i kulturalnej. Organizowała również spotkania konwersacyjne dla byłych uczestników kursów języka. Za taką aktywność przyznano jej tytuł Honorowego Członka Polskiego Związku Esperantystów oraz odznakę Zasłużonego Esperantysty. Za pracę zawodową uchwałą Rady Państwa przyznano jej Złoty Krzyż Zasługi. Otrzymała również Warszawski Krzyż Powstańczy, odznakę Weterana Walk o Niepodległość oraz Krzyż Armii Krajowej a także Medal Wojskowy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej szlachetna osoba pozostanie na zawsze w naszych wspomnieniach.