25 LAT SAMORZĄDNOŚCI - medale dla zasłużonych a wśród nich za działalność na rzecz języka esperanto

W Teatrze Szekspiowskim w Gdańsku w dn. 30 czerwca 2015 podczas uroczystości "25 LAT SAMORZĄDNOŚCI" Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski wręczył 5 krzyży zasługi dekretem przyznanych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wśród odznaczonych był wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Europa - Demokracja - Esperanto Edward Kozyra za działalność na rzecz propagowania języka esperanto. W uroczystościach brał udział: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Senatorowie z Pomorza a wsród nich m.in. Senator Edmund Wittbrodt (Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Języka Esperanto) i Janusz Sepioł, Posłowie z Woj. Pomorskiego m.in. Jan Kulas, Marszałek Sejmiku Samorządowego Woj. Pomorskiego Mieczysław Struk, prof. Jerzy Stępień, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i zasłużony dla Samorządności w Polsce i wielu innych polityków i dzaiałaczy samorządowych a wśród nich Starosta Malborski
Mirosław Czapla i Burmistrz Malborka Jan Tadeusz Wilk oraz oczywiście media.

Odznaczony Edward Kozyra podczas uroczystości wręczył Senatorowi E. Wittbrodtowi, Staroście Malborskiemu M. Czapli i Burmistrzowi Malborka J.T. Wilkowi swoje świeżo wydane słowniki: ESP-ANG-POLSKI (5-tomowy, 2000 stron).
Patrz portal Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/1403-25-lat-samorzadnosci-medale-dla-zasluzonych

 

Komentarze

Edward Kozyra,jak zwykle mija się z prawdą. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał on nie z okazji 25 lat samorządności, tylko 2,5 roku wcześniej z okazji 125 lat języka esperanto. Z tej to wlaśnie okazji w 2012 roku kilku esperantystów odznaczonych zostało wysokimi odznaczeniami państwowymi, a mianowicie:Etsuo Miyoshi - Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP; Józef Golec - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Eugen Macko i Stanisław Rynduch - Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP; Antoni Walaszek i Ireneusz Wilczyński - Złotymi Krzyżami Zasługi RP; Edward Jaśkiewicz - Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. W stosunku do tych esperantystów procedury załatwiania odznaczeń nie nastręczały poważniejszych problemów, i do 2012 r. wszyscy oni zostali odznaczeni. Tylko procedura załatwiania odznbaczenia dla Edwarda Kozyry, Złotym Krzyżem Zasługi bardzo się przeciągała i komplikowała. Ostatecznie Wojewoda Pomorski, obniżył rangę proponowanego odznaczenia ze Złotego na Brązowy Krzyż Zasługi i taki Brązowy Krzyż Zasługi Prezydent RP przyznał Edwardowi Kozyrze już w lutym 2013 r. E. Kozyra obrażony dotychczas tego odznaczenia nie przyjmował, dopiero po 2,5 roku go przyjął i chwali się nim na całą Europę. W opublikowanym na ten temat artykule w Gazecie Malborskiek dopuścił się przekłamań, zwlaszcza dotyczących słownika.

Kazimierz Krzyżak

W powyższym materiale przecież zapisano "Wśród odznaczonych był wiceprzewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Europa - Demokracja - Esperanto Edward Kozyra za działalność na rzecz propagowania języka esperanto." co jest w zgodzie z treścią postanowienia prezydenta: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000465 Nie snujmy proszę przypuszczeń co do wewnętrznych stanów innych osób bo to do niczego dobrego nie prowadzi.

Co do pozostałych odznaczonych zna ktoś może namiary na stosowne postanowienia prezydenta?