Statut Polskiego Związku Esperantystów przyjęty 29 czerwca 2013 roku


Typ dokumentu: 
statut
Organ: 
walne zebranie
Jednostka organizacyjna: 
PZE
Data wystawienia: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2015