Posiedzenie Zarządu Głównego PZE

W niedzielę (2015-11-22) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 11:30

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w październiku 2015
  4. Współpraca z PEJ. Rozliczanie projektów Grundtwig i Erasmus
  5. Przygotowania do Walnego Zgromadzenia członków – maj 2016
  6. Podsumowanie imprez 2015 roku. Rocznice rezolucji esperanckich (M-60)
  7. Sprawy finansowe PZE
  8. Wydawanie „Pola Esperantisto”
  9. Wolne wnioski i sprawy różne