Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-02-27

W sobotę (2016-02-27) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 11:30
Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w styczniu 2016. 
 4. Współpraca z PEJ przy organizacji kongresów w 2016 roku. Podpisywanie dokumentów
 5. Walne Zgromadzenie członków PZE – maj 2016 (wybory do ZG PZE). Dokumenty na WZ
 6. Kongres ogólnopolski w Łodzi. Przygotowania, zgłoszenia
 7. Udział PZE w seminarium we Wrocławiu.
 8. Imprezy letnie we współpracy z PZE
 9. Przygotowanie rocznicy Zamenhofa w 2017 roku. Znaczek okolicznościowy
 10. Sprawy finansowe PZE.  
 11. Wydawanie kolejnych numerów „Pola Esperantisto”.
 12. Księga znaku
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.