Propozycja Roku Ludwika Zamenhofa w polskim parlamencie

11 lutego 2016 roku wpłynął do Sejmu poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Ludwika Zamenhofa. 24 lutego 2016 projekt ten został skierowany do Skierowano do I czytania do Komisji Kultury i Środków Przekazu

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=263

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=263

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/C68E53513F280952C1257F63003FEE08/%24File/263.pdf