Pola Esperantisto 6/2015

Data wystawienia: 
środa, 30 Marzec, 2016
Oto spis treści numeru 6/2015 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Eventoj
Stanisław Mandrak, - GRUPE - 19 Gliwice’a Rendevuo de esperantistoj 3
Małgorzata J. Komarnicka, - Internacia simpozio helpe de la lingvo Esperanto por neesperantistoj 5
UEA, Ĝenerala Konferenco de Unesko finiĝis – Zamenhof omaĝota” 7
Mojose
Tobiasz Kubisiowski, - En Eger okazis la 7-a Junulara E-Semajno 8
Raportoj, rakontoj
Nazi Sola, - Wojtek (soldat-urso) en la pola armeo 8
Andreo Bach, - En nia rondo gaja 12
Esperanto Ilustrita, - Pola politika partio reklamas en Esperanto 14
Vizitindaj lokoj
Dorota Mączka, - Mirigaj muzeoj 15
Pri kio ni aŭdas
Marek Mazurkiewicz, - Aŭtoraj rajtoj en Pollando 18
Magdalena Tatara, - Agnieszka Radwańska kaj Robert Lewandowski
 - la plej famaj polaj sportistoj en 2015 19
Katalin Kováts, - Nia datreveno en 2015 22
Homoj
Ewa Siurawska, - Intervjuo kun tradukanto de ”Marta” de Eliza Orzeszkowa 23
Literaturaĵoj
Eliza Orzeszkowa, - Marta (fragmento) 25
Lingvoscienca angulo
Roman Dobrzyński, -Ĉu ĉef’ estas ĉefo? 27
Leterkesto
Kristana Esperantista Ligo Internacia invitas 31
Elżbieta Krawiec, - Invito al Szcecin 31
Stanisław Mandrak, - Invito al ripozado en Mileno 32
Saĝulaj pensoj
Andreo Bach, - La monda malriĉeco kaj elmigrado 33
Kalendaro
Oni eldonis
C L Z, - Doctor/Doktoro ESPERANTO - komikso pri Ludoviko Zamenhof 35
Forpasis
Jerzy Uśpieński 37
Gian Carlo Fighiera, - Kondolencoj el Italio 37
Aldone
Marian Zdankowski, - Krucvortenigmo 38
Nia fotogalerio 39