Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-04-09

W sobotę (2016-04-09) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 11:30
Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w lutym 2016. 
 4. Walne Zgromadzenie członków PZE – maj 2016 (wybory do ZG PZE). Sprawozdanie ZG, sprawozdanie GKR. Inne dokumenty na WZ
 5. Kongres ogólnopolski w Łodzi. Stan przygotowań, zgłoszenia
 6. Udział PZE w obchodach 60 lecia oddziału PZE w Szczecinie (członkowie honorowi)
 7. Podjęcie uchwały o członkach honorowych ze Szczecina (jest nowy wniosek)
 8. Imprezy letnie w których będą uczestniczyć członkowie ZG PZE
 9. Przygotowanie imprez na rocznicę Zamenhofa w 2017 roku. 
 10. Sprawy finansowe PZE.  
 11. Wydawanie kolejnych numerów „Pola Esperantisto”.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.