Pola Esperantisto 1/2016

Data wystawienia: 
środa, 27 Kwiecień, 2016
Oto spis treści numeru 1/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj. 2
Estraro informas
Decidoj de Ĉefa Estraro de PEA, 4
Eventoj
Robert Kamiński - Ni prezentu Esperanton dum amasaj okazaĵoj 4
Halina Komar - Multgeneracia Vilaĝo – Esperanto 6
Anna Laskowska - Esperanto sur poŝtkartoj - lernantoj de Lublin premiitaj 9
Mojose
Komitatanoj! TEJO-anoj! Aktivuloj! Geamikoj! 10
Raportoj, rakontoj
Ilona Koutny - Raporto pri la interlingvistika sesio en UAM 11
Vizitindaj lokoj
Robert Kamiński - Telfero al Kasprowy Wierch jam 80-jara 12
Pri kio ni aŭdas
I. Koutny – Sukcesa doktoriĝo de Ida Stria pri interlingvistiko en UAM 16
Robert Kamiński - Esperantaj retejoj en Pollando 17
Magdalena Tatara - Ewa Demarczyk - grava jubileo 19
Peranto - Komputiloj baldaŭ pli saĝaj ol homoj 21
Homoj
Ewa Siurawska - Tomasz Bedyński (1952-2016) 22
Lingvoscienca angulo
Elżbieta Karczewska - AMO en Nepalo 24
Literaturaĵoj
Włast Andrzej, Lidia Ligęza - Rebeka 26
Leterkesto
Krzysztof Śliwiński - Esperantistoj kiel potronoj de stratoj 28
Johan Derks - La nova revuo „Balkana Verda Stelo” 28
Ilona Koutny - Revuo „Język, Komunikacja, Informacja”  28
Saĝulaj pensoj
Andreo Bach - Egaleco malgraŭ malsameco 29
Kalendaro 30
Oni eldonis
Małgorzata Komarnicka - Minimumaj Vortaroj - por la lernolibro „Sukceso per Esperanto” 32
Forpasis
Tomasz Bedyński 34
Aldone
Krucvortenigmo 34
Nia fotogalerio36