Servo per Amikeco, czyli o esperanto w świecie policjantów.

9 maja 2016 roku Stanisław Mandrak wygłosił prezentację dla Wydziału Prewencji i Patrolowego KMP Wrocław

http://www.wroclaw.policja.gov.p...

https://archive.is/MX4f0#selecti...