Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-05-15

W niedzielę (2016-05-15) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 11:00
Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w kwietniu 2016. 
  4. Walne Zgromadzenie członków PZE – maj 2016 (wybory do ZG PZE). Dokumenty na WZ, sprawy organizacyjne WZ
  5. Kongres ogólnopolski w Łodzi. Stan przygotowań, zgłoszenia
  6. Obchody 60 lecia oddziału PZE w Szczecinie; majówka esperancka we Wrocławiu; Festiwal piosenki esperanckiej.
  7. Sprawy finansowe PZE.
  8. Wydawanie kolejnych numerów „Pola Esperantisto”.
  9. Wolne wnioski i sprawy różne.