Nowe władze PZE

W czasie 35 Polskiego Kongresu Esperanckiego, który odbywał się od 26 do 29 maja 2016 w Łodzi, odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PZE. Głównym celem zebrania było wybranie nowego Zarzągu Głównego i Głownej Komisji Rewizyjnej. Do nowego zarządu wybrano osoby: Aleksander Zdechlik, Teruo Matsumoto, Robert Kamiński, Alina Mozer, Agnieszka Mozer i Marek Mazurkiewicz. ZG PZE ze swojego grona na przewodniczącego wybrał Aleksandra Zdechlika, na wiceprzewodniczacego Teruo Matsumoto, na sekretarza Roberta Kamińskiego, a na skarbnika Alinę Mozer. W skład nowej komisji rewizyjnej weszli: Stanisław Mandrak jako przewodniczący oraz Daniela Matray i Zbigniew Kowalski.