Pola Esperantisto 2/2016

Data wystawienia: 
piątek, 10 Czerwiec, 2016
Oto spis treści numeru 2/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj .... 2
Eventoj
Roman Dobrzyński - Antaŭ 99 Jaroj en Varsovio … 3
I. Tomaszewska - La 60-a datrev. de PEA filio kaj la 3-a E-Printempo en Szczecin … 6
Robert Kamiński - Ekspozicio de Esperantaj poŝtkartoj … 9
Małgosia Komarnicka - Vortbeleco en Esperanto … 10
Mojose
Piotr Hołda - Esperanto dum Slot en 2016 … 11
Temo de la IJK: aktivado … 12
Eblas jam aliĝi al JES . 12
Raportoj, rakontoj
Elżbieta Karczewska - Nepalo – lando sur la mondtegmento … 12
Halina Komar - Multgeneraciaj Esperantaj kursoj en Nowy Sącz … 17
Adrienne Pásztor - Turisma kunlaboro per Esperanto … 18
Vizitindaj lokoj
Antoni Beyga - Invito al la komunumo Przemęt … 20
Pri kio ni aŭdas
Ilona Koutny - Specialiĝoj kaj instruista trejnado 2016/17 … 23
Przemysław Wierzbowski - Literatura konkurso por ĉiuj … 23
RET-INFO - Blogo pri la planedo Marso kun la fotoj de HIRISE … 24
Robert Kamiński - Pola trajno la plej bela en la mondo … 25
Homoj
Ilona Koutny - Forpasis Michel Duc Goninaz … 26
Lingvoscienca angulo
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko - Da – bazaj reguluj ... 27
Literaturaĵoj
Jan Karwik - Epitafo... 29
Leterkesto
Krzysztof Śliwiński - Projekto: Viki-printempo 2016 …29
Elżbieta Karczewska - Vizito en Esperanto-libraro … 30
Przemysław Wierzbowski – Pri la partio „Kune” … 30
Saĝulaj pensoj
Andreo Bach - Ĉu ekzistas „matrix”? … 31
Kalendaro … 33
Oni eldonis
Robert Kamiński - Esperantlingva turisma prospekto pri Skierwniewice ... 34
Forpasis
Klaus Krieger... 35
Aldone
Marian Zdankowski - Krucvortenigmo ... 35
Nia fotogalerio … 36