Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-11-05

W sobotę (2016-11-05) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.

Miejsce:
Polski Związek Esperantystów
Warszawa
ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 10:30

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór protokolanta
 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń ZG które odbyło się 1 października 2016
 5. Informacja PEJ o Kongresie TEJO we Wrocławiu
 6. Omówienie zasad dalszej współpracy pomiędzy PEJ a PEA
 7. Obchody Roku Zamenhofa w 2017 roku w Warszawie i w Białymstoku.
  1. informacja o stanie przygotowań
  2. koordynacja działań
  3. finansowanie imprezy w Warszawie
  4. niezbędne decyzje
 8. Sprawy inne.
 9. Termin i tematyka następnego posiedzenia ZG PZE
 10. Zakończenie zebrania