Pola Esperantisto 4/2016

Data wystawienia: 
niedziela, 6 Listopad, 2016
Oto spis treści numeru 4/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Estraro informas
Robert Kamiński, Helpu renovigi tombon de Ludoviko Zamenhof 3
Aleksander Zdechlik, Lingva problemo post la foriro de Britio el la Eŭropa Unio 4
Eventoj
Adam Wilkus, Jubilea evento en Krakovo 5
Lidia Fit, Solena fino de la Esperanto-kurso en Centro de Pliaĝuloj en Wrocław 8
Stanisław Polanowski, Esperanto-renkonto sur Ĉantorio 9
Małgosia Komarnicka, La sorĉa renkontiĝo kun Halina Kuropatnicka-Salamon 11
Mojose
Łukasz Żebrowski, Kunveno de PEJ dum ARKONES 12
Raportoj, rakontoj
Marian Zdankowski, Impresoj de la ĉijara B E T 13
Robert Kamiński, Mini kurso – Esperanto en interkultura komunikado 14
Vizitindaj lokoj
Laŭ la pollingva prospekto, Subtera urbo Osówka 15
Pri kio ni aŭdas
Mirostaw Kossakowski, Suda Sudano - la lando kun ducent lingvoj 17
Magdalena Tatara, Ĉampionado de Eŭropo pri futbalo! - EURO 2016 20
Homoj
Małgosia Komarnicka, Ne ĉiu povas fariĝi tradukisto 22
Magdalena Tatara, Robert Kamiński, Intervjuo kun Jorge Montanari – trejnisto
de Esperanta futbalteamo 26
UEA komunikoj, Forpasis Detlev Blanke (1941-2016) 28
Lingvoscienca angulo
AdE, Normala apostrofado de O-finaĵo (1) 30
Literaturaĵoj
Henryk Sienkiewicz, Qvo vadis 31
Saĝulaj pensoj
Andreo Bach, Pensoj pri pensado 33
Leterkesto
Andrzej Bach, Nova estraro de Torento 35
Ivan Orsini kaj Anton Mihelič, Korespondpeto 35
Adam Wilkus, Amika invito al Slovakio 35
Kalendaro 36
Oni eldonis
Robert Kamiński, Novaj turismaj prospektoj en Esperanto 37
Forpasis
Helena Szraiber, Daniela Ziółkowska, Maria Jackowska 38
Aldone
Marian Zdankowski, Krucvortenigmo pri nomoj 39
Nia fotogalerio 41