Antoni Grabowski

Sur unu kordo

(Defendo de l’ rimo)

Saluto el Varsovio

Samideanoj, akceptu vi
Korajn salutojn el Varsovi’!

Akceptu ilin, tra l’ tuta mond’
Disportu ĉien al nia rond’.

Diru, ke ankaŭ sur pola ter’
Batas la koroj por sankt-esper’,

Ke ankaŭ tie, apud Vistul’,
Renkonte brilas amik-okul’,

Kaj etendiĝas fidela man’,
Sonas: "Bonvenu, samidean’!"

Kvankam la nokto ĉirkaŭas nin,
Ni kredas: Tago brilos en fin’.

Leviĝos fine la ora sun’,
Kie nur steloj flagretas nun.

Ektondros laŭte triumfa kant’
Pri fina venko de l’ esperanto’;

La tagiĝo

Agordu la brustojn, ho nia fratar’,
Por nova, pli vigla jam kanto!
Ĝi sonu potence de montoj al mar’,
Anoncu al ĉiu dormanto:
      Tagiĝo, tagiĝo radias en rond’,
      La ombroj de nokto forkuras el mond’!

Post longa migrado sur dorna la voj’
Minacis nin ondoj de l’ maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj’
Al verda haven’ de l’ homaro.
      Post longa batalo, maldolĉa turment’,
      La stela standardo jam flirtas en vent’.

Se venus ankoraŭ ventegoj, batal’,
Ni estas jam bone harditaj;

La reveno de l’ filo

Prologo al la Krakova Kongreso en 1912

Jubilea kantato

Por ĥoro kun orkestro, muziko de prof. Walewski

Feliĉa la semanto estas,
Printempe kiu semis grenon
Kaj en aŭtuno festas
De bonrikolt’ solenon.
Feliĉa, kies kor’
Pri granda verko revis,
Kaj el la revo-flor’
La frukton elricevis.

Arbeto, kiun, Majstro kara,
Vi plantis ĉe Vistul-river’,
Elkreskis ĝis lazuro klara,
Etendas branĉojn ĉirkaŭ ter’.
Sub ĝi kolektis milojn
La jubilea nova sent’, (nova sent’)
Kaj ligas terofilojn
Neŭtrala fundament’.

Al la semanto

Feliĉa la semanto estas,
Printempe kiu semis grenon
Kaj en aŭtuno ĝoje festas
De bonrikolto la solenon.

Feliĉa, kiu en la koro
Pri granda verko flame revis,
Kaj el la ĉarma revo-floro
Maturan frukton elricevis.

Arbeto kiun, Majstro kara,
Vi plantis ĉe Vistul-rivero,
Elkreskis ĝis lazuro klara,
Etendas branĉojn ĉirkaŭ tero.

Sub ĝi kolektis tero-filojn
La jubile’ de nova sento,
Per kiu frate ligas milojn
Neŭtrala lingva fundamento.

Subscribe to Antoni Grabowski