Estimataj Samideanoj!

Post longa diskuto, Pola Esperanto-Asocio kaj Germana Esperanto-Asocio, pro pandemio de kronviruso decidis ŝanĝi la tempon de la planita (29-a de majo – 5-a de junio 2020) Transponta Esperanto-Kongreso en Frankfurt – Słubice kaj okazigi ĝin venontjare.

La granda parto de la preparlaboro jam estas farita. Ni jam havas ideon kion ni volas fari, kaj la kondiĉoj por organizado estas certigitaj. Collegium Polonicum en Słubice kaj Universitato Viadrina en Frankfurto konfirmis akcepton de la kongreso en 2021.

Preciza dato de venontjara kongreso ankoraŭ ne estas elektita. (verŝajne la kongreso okazos inter la 21-a kaj 24-a de majo 2021, plus la daŭrigajn tagojn ĝis la 27-a por la fervonistoj). Aliĝkotizo por personoj el Pollando ne kreskos kaj ne superos pli ol 45 €. (Sendetepede de venontjara valoro de Euro). Pro tio PEA propnas al aliĝintoj lasi aliĝkotizonn en PEA bankokonto. Se malgraŭ tio iu volos, povas rericevi la enpagitan monon.

Deviga Ĝenerala Kunsido de PEA pro pandemio estas prokrastita je tri monatoj kaj verŝajne ĝi okazos ĝis fino de septembro. Pri ĝia organizo ni informos en la aparta komunikaĵo.

Nome de Ĉefa Estraro de PEA

Robert Kamiński, prezidanto

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Pola Esperanto-Asocio Skip to content