[pola]

Zarząd Główny PZE na swoim posiedzeniu w dniu 14 maja 2023, zgodnie ze Statutem art. 29 podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 17.06.2023 Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Związku Esperantystów. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu PZE przy ul. Andersa 37 lok 59A o godz. 11:30 (w pierwszym terminie) i 11:45 w drugim terminie.

Przyjęty regulami walnego zgromadzenia PZE 2023
ZG zawiadomienie o WZCzł PZE 17-6-2023
Statut 2022 tekst jednolity przyjęty na WZ 25-6-2022
wzor-pelnomocnictwo-na-walne do statutu PZE

fotoj el la kunsido

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Pola Esperanto-Asocio Skip to content