(Pl) Z przyjemnością prezentujemy nowy znaczek pocztowy Poczty Polskiej o wartości A – 3,90 zł. Jest o pierwszy od 1987 roku znaczek związany z językiem esperanto. Znaczek wydano z okazji jubileuszowego spotkania esperantystów GRUPE 2023 w Gliwicach. Ten unikalny znaczek można otrzymać na kopercie zamawiając prenumeratę dwumiesięcznika „Pola Esperantisto” na rok 2023 wydawanego przez Polski Związek Esperantystów. Informacje o prenumeracie www.esperanto.pl


(E-o) Kun plezuro ni prezentas novan poŝtmarkon de la Pola Poŝto kun valoro de A – 3,90 zlotoj (PLN). Tio estas la unua poŝtmarko rilata al la lingvo Esperanto ekde 1987. La poŝtmarko estis eldonita okaze de la datrevena renkontiĝo de Esperantistoj GRUPE 2023 en Gliwice. Tiu ĉi unika poŝtmarko estas akirebla sur la koverto per abono de la dumonata revuo “Pola Esperantisto” por 2023, eldonata de Pola Asocio de Esperantistoj. Aboninformoj www.esperanto.pl

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Pola Esperanto-Asocio Skip to content