Estimataj legantoj de Pola Esperantisto

Mi bedaŭras pro prokrasto de kvina numero de Pola Esperantisto. Presejo haltis ĝin pro teknika eraro. La numero jam estas korektita kaj estas printata kun numero 6. Ambaŭ numeroj oni sendos al abonantoj en unu koverto.

Atentu! Prezo de jara abono de nia revuo iomete altiĝis je 2 zlotoj kaj kostas por 2024  – 67 zlotoj. Aliaj prezoj restas sen ŝanĝoj.

Cefereca jarabono 30 zlotoj, eksterlanada papera 24 euro, eksterlanda cefereca 10 euro.

Bonvolu kutime pagi al bankokonto: 37 2130 0004 2001 0558 6110 0002 kun indiko Pola Esperantisto 2024

Enhavo de Pola Esperantisto 6-2023:
Redaktoraj vortoj ……….. 2
PEA-estraro informas
Robert Kamiński, Nova pola poŝtmarko pri Esperanto ……. 3
Eventoj
Robert Kamiński, „Ĉe Nemano” – ĉe Vistulo, Biała, Czarna Staszowska kaj… ……. 4
Teresa Pomorska, Bicklo kaj Esperanto ………… 5
Robert Kamiński, Nova prezentado de la Studio “P” en Toruń …… 5
Adam Wilkus, Tago de mortintoj ………. 8
Elżbieta Kembłowska, Vojaĝoj kun Esperanto ……….. 9
Mojose
www.pej.pl, Eŭropa Junulara Okazaĵo 2023 …… 10
Raportoj, rakontoj
Irek Bobrzak, Forgesita historio ………. 11
Georgo Parys, 80-a datreveno de la ribelo de la malliberuloj en Treblinka II ….….. 14
Halina Radoła, „Pola invado” en Francio – (perdita fragmento) ……. 15
Pri kio ni aŭdas
Ilona Koutny, Lingvistoj elektis urbon kun Esperanta aktiveco …… 16
UEA komunikoj, – UEA invitas proponojn prelegi en IKU 2024 en Aruŝo …… 16
– Interkultura Novelo-Konkurso (INK): 4-a eldono lanĉita kun nova temo …. 17
Teknikaj novaĵoj el la mondo
Morgan McFall-Johnsen, Erin Snodgrass, Pri la kato, kiu vojaĝis 30,5 milionojn da kilometroj en 101 sekundoj …18
Vizitindaj lokoj
Michał Czernielewski, La Muzeo de Evoluo de la Instituto de Paleobiologio de la Pola Akademio de Sciencoj ……. 21
Lingvoscienca angulo
Vikipedio, Mallongigoj uzataj en Esperanto …. 23
Literaturaĵoj
Roman Dobrzyński, Infaneco finiĝas ……..… 26
Leterkesto
Jozefo Nemeth, Internacia Pedagogia Revuo legebla en reto …….…. 30
Kalendaro de Esperanto-aranĝoj 30
Diverse, facile, bonguste,
“Janssons frestelse” – La tento de Jansson ….. 32
Oni edonis
Roman Dobrzyński, W drodze do raju na ziemi” „Survoje al Miroku-Mondo”
Szymon Datner, „Batalo kaj pereo de bjalistoka geto” ……. 33
Redakcio, Survoje al Miroku-Mondo – W drodze do raju na ziemi …….. 34
El la fotogalerio de Andrzej Sochacki
Andrzej Sochacki, 18-aj Esperantaj Tagoj de Krakovo ……. 36
Zofia Śmistek, Retaj prelegkunvenoj Brno – Katowice ….… 39
Robert Kamiński, Esperanto-kurso en la Universitato de Tria Aĝo …… 39

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Pola Esperanto-Asocio Skip to content