Aliĝilo al Germana Pola Esperanto-Kongreso 2020 por poloj estas havebla ĉe PEA. La kongreso okazos dum tagoj 29-a de majo ĝis 1-a de junio 2020. Post dulanda kongreso en samaj lokoj okazos kongreso de Internacia Fervoista Esperanto- Federacio. La kongresoj okazos en Frankfurto ĉe Odro kaj en Słubice. Pro la fakto, ke la kongreso okazos en du landoj, la partoprena prezo estas sufiĉe alta kompare kun polaj kongresoj. Partoprenkontizo por poloj en unua tempoperiodo ĝis 10.01.2020 estas 45 euroj.

Ni petas esperantistojn, kiuj volas ĉeesti la kongreson aliĝi kiel eble plej frue. Ĉi tiu prezo estas antaŭvidita por PEA-membroj. Se iu ne estas PEA-membro, povas fariĝi individua PEA-membro. La membrokotizo por 2020j estas 30 zl. – plena kotizo kaj 15 zl rabatita (pensiuloj, emeritoj, senlaboruloj, junuloj ĝis 16-jaraĝo).

Apude vi ankaŭ trovos priskribon kiel mendi tronoktlokon en studentaj domoj en Słubice. Pri interesa programo de la kongreso ni skribos en sekva Pola Esperantisto.

Ni korege invitas vin al tiu eksterordinara kongreso.

Ni petas vin pagi aliĝkotizon per euro al bankokonto por euro en disponigo de vicprezidantino de PEA Agnieszka Mozer: mBank 70 1140 2004 0000 3712 0121 6787 Skribu: antaŭnomo, nomo, Kongreso 2020

Personoj kiuj ne povas pagi per Euroj bonvolu kontaktiĝi kun PEA-estraro.

Bankokonto de Pola Esperanto-Asocio por membrokotizoj (Volksvagen Bank):

64 2130 0004 2001 0558 6110 0001

Pagoj por individuaj membroj de PEA por jaro 2020: plena – 30 zlotoj, rabatita – 15 zlotoj (studentoj, pensiuloj, junuloj ĝis 16 j). Bonvolu peti ĉe PEA-estraro membrodeklaron.

ESTU INDIVIDUA MEMBRO DE POLA ESPERANTO-ASOCIO

Aliĝilo por poloj al Germana Pola E-kongreso (doc)

Aliĝilo por poloj al Germana Pola E-kongreso (pdf)

Mendado de tranoktoj en studentaj domoj en Słubice por Germana Pola E-Kongreso 2020 (doc)

Mendado de tranoktoj en studentaj domoj en Słubice por Germana Pola E-Kongreso 2020 (pdf)

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Pola Esperanto-Asocio