Organizacje esperanckie

Obrazek użytkownika TORENTO

Stowarzyszenie Esperantystów Trójmiasta "TORENTO"

Stowarzyszenie Esperantystów Trójmiasta "TORENTO" z siedzibą w Sopocie powstało, aby propagować język świata Esperanto jako narzędzie łatwej komunikacji w celu zbliżenia międzynarodowego i miedzykulturowego wszystkich ludzi.
Telefon: 
+48 (60) 360 3185

Polski Związek Esperantystów

Polski Związek Esperantystów jest najstarszą organizacją esperancką w Polsce, działa już od 1906 r. Obecnie największa, lecz nie jedyna organizacja esperancka. PZE m.in. wydaje Pola Esperantisto oraz organizuje kongresy.
Telefon: 
+48 (22) 240 0700

Białostockie Towarzystwo Esperantystów

Rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej i pogłębianie znajomości o innych narodach i krajach przy zastosowaniu esperanta. Nauczanie esperanta i popularyzowanie jego wartości użytkowych i wychowawczych. Szerzenie za pomocą esperanta idei zbliżenia między narodami i pokojowej współpracy. Wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania historii i kultury polskiej za granicą, zaś w szczególności kultury regionu północno-wschodniego. Zaspokajanie potrzeb członków BTE w zakresie doskonalenia znajomości języka esperanto.

Telefon: 
+48 (85) 745 4600

E-senco


ILEI-Polska

Stowarzyszenie "Międzynarodowy Związek Nauczycieli–Esperantystów ILEI–Polska" powstało na bazie istniejącej od 10 lat Polskiej Sekcji ILEI. Stowarzyszenie jest równocześnie sekcją międzynarodowej organizacji ILEI. Wydawca czasopism JUNA AMIKO i IKONO.

Śląski Związek Esperancki

Śląski Związek Esperancki jest zarejestrowanym, regionalnym stowarzyszeniem kulturalnym non profit. Powołany został w 1992 roku przez grupę esperantystów wrocławskich. Postanowili oni czerpać z blisko stuletniej tradycji ruchu esperanckiego na Śląsku i jednocześnie aktywnie włączyć się w budowę nowej zjednoczonej Europy, w której wszystkie tworzące ją narody będą ze sobą rozmawiały na zasadach partnerstwa.

Telefon: 
+48 (71) 329 6954

ILEI - Sekcja Polska, Międzynarodowy Związek Nauczycieli Esperantystów

O organizacji

Stowarzyszenie "Międzynarodowy Związek Nauczycieli–Esperantystów ILEI–Polska" powstało w 2007 na bazie istniejącej od 10 lat Polskiej Sekcji ILEI. W roku 2015 stowarzyszenie zostało zlikwidowane. Polska Sekcja ILEI działa dalej jako sekcja krajowa organizacji ILEI. PS - ILEI jest pośrednikiem w dystrybucji czasopism wydawanych przez ILEI. Przyjmuje abonamenty na: JUNA AMIKO i INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO (IPR występuje w wersji papierowej i elektronicznej)

Opłaty i abonamenty 2016

Opłata członkowska 2016 wynosi:

Telefon: 
+48 (60) 117 4917