Ile słów ma esperanto?

Jak w każdym języku liczbę słów jest dość trudno określić, ze względu na zachodzący cały czas proces słowotwórczy. Dla języka esperanto można za to podać liczbę tzw. rdzeni słowotwórczych (czyli takich elementów słowa, które niosą znaczenie np. dla esperanckich słów bon|a, bon|e, bon|o itp. takim rdzeniem jest element bon- ) Ich aktualna liczba tj. na rok 2011 to 4953. Używając tylko gramatycznych i słowotwórczych elementów można oszacować, że słów w esperanto może być około kilku set tysięcy. Oczywiście nie uwzględniając mechanizmu łączenia dwóch lub więcej rdzeni w jeden wyraz, który to może tę liczbę zwielokrotnić.  Inne oszacowanie można zrobić sprawdzając duże słowniki, i tak jeden z największych słowników  tzw. PIV zawiera prawie 50 tysięcy słów. Jednak aby zliczyć wszystkie słowa najlepiej poczekać na uruchomienie internetowego słownika vortaro.net, który nie będzie miał ograniczeń fizycznych.
Pod tym pytaniem, kryje się też inne: Czy da się powiedzieć wszystko co potrzeba? Nie ma obaw. Jeżeli jakaś rzecz, zjawisko, cecha cokolwiek innego potrzebuje nazwy to z dużym prawdopodobieństwem da się tę nazwę utworzyć z już istniejących elementów. W przypadku braku takiego elementu Akademia Esperanta (odpowiednik takiej Rady Języka Polskiego) zatwierdza nowy rdzeń.
Najważniejsze jest jednak to, że znając tak niewiele elementów można w łatwy sposób utworzyć zrozumiałe wyrazy dla rozmówcy. Wystarczy trzymać się reguł esperanta.