Dlaczego niektórzy lingwiści wypowiedzieli się negatywnie o esperancie?

Ci, którzy najlepiej rozumieją złożoność języka, to lingwiści. Może właśnie dlatego wielu z nich, zresztą bardzo kompetentnych ludzi, nie może uwierzyć, że esperanto może funkcjonować jako prawdziwy, żyjący język, a więc godny uwagi i zbadania. Język jest czymś tak rozbudowanym i delikatnym, że pojawienie się prawdziwego, bogatego, żyjącego języka opartego na projekcie jakiegoś młodego człowieka (Zamenhof miał 27 lat, gdy po ponad dziesięcioletniej pracy przedstawił esperanto) jest rzeczą ogromnie nieprawdopodobną. Z natury jest się więc sceptycznym. Ale jeśli się zobaczy stan rzeczywisty, okazuje się, że esperanto zadziwiająco dobrze sprawdza się w komunikacji międzynarodowej. Byłoby dobrze, gdyby w przyszłości więcej lingwistów zechciało dokonać analizy i przeprowadzić badania nad esperantem.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”