Ile jest osób mówiących w esperanto od urodzenia?

Jest prawdopodobnie ok. 1000 osób, którzy mówią w esperanto jako jednym z ojczystych języków. Często jest tak, że rodzice spotkali się na jakiejś imprezie esperanckiej i są z różnych krajów. Używają esperanta w domu między sobą, a kiedy dziecko przychodzi na świat, nadal chcą rozmawiać między sobą w esperanto. Chyba najczęstszy model wygląda tak, że jeden rodzic zawsze używa esperanta rozmawiając z dzieckiem, drugi, który jest imigrantem, używa swego rodzimego języka, natomiast poza domem dziecko używa języka miejscowego/narodowego. W ten sposób dziecko od urodzenia włada trzema językami.
Pytanie i odpowiedź pochodzi z broszury: “Odkryj Esperanto - fascynujący język”