Lekcja 14

"Nauka jest gorzka, ale owoce jej słodkie" - powiedział jakiś mędrzec. Dziś mamy okazję przekonać się, czy miał słuszność. Po ostatnich gorzkawych (ach ta gramatyka!) lekcjach dzisiejsza powinna być słodka, jak miód samego pana Zagłoby. A no, spróbujmy!

Ĉu vi parolas esperante? Jes. Mi tre bone parolas esperante. Kiel feliĉe, mia kara! Ni ĉiam parolos esperante. Tage kaj nokte. Nokte ne,ĉar nokte ni dormas. Do ne dormu, nur parolu kun mi! Kiel agrable estas vivi inter Esperantistoj! Antaŭe, kiam mi ne parolis esperante, mi ne sciis, ke ĉie, kie vivas la homoj, vivas ankaŭ miaj amikoj. Ĉu sinjoro Kierdziołek (cie choroba!) loĝas en Varsovio? Ne, li loĝas en la vilaĝo Chlapkowice. Ĉu li estas hejme? Jes li estas en la hejmo. Kiel feliĉe! Ĉu mi povas paroli kun li esperante? Mia knabo estas Esperantisto. Sur la vojo promenante, ni parolas esperante. Nia amiko Janek B. el la vilaĝo Wola estas jam bona Esperantisto. Sed li ne povas paroli esperante, ĉar li estas sola Esperantisto en la tuta vilaĝo. Kaj vi? Ĉu vi ankaŭ estas sola? Mi salutas vin!

pokaż / ukryj tłumaczenie

Nowe słówka:

agrable - przyjemnie
do - więc
feliĉe - szczęśliwie
povi - móc
  promenante - spacerując
sola - jedyny, sam jeden
saluti - pozdrawiać