Posiedzenie Zarządu Głównego PZE 2016-01-24

W niedzielę (2016-01-24) odbędzie się posiedzenia Zarządu Głównego PZE.
Miejsce: Polski Związek Esperantystów, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa 37 lok. 59a
Czas: od 11:30
Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie kworum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia ZG w listopadzie 2015 roku
 4. Współpraca z PEJ przy organizacji kongresów w 2016 roku
 5. Walne Zgromadzenie członków PZE – maj 2016 roku (wybory do ZG PZE)
 6. Kongres ogólnopolski w Łodzi
 7. Udział PZE w imprezach we Wrocławiu i w 101 UK-o w Nitrze
 8. Przygotowanie do imprez w 2017 roku (rocznica Zamenhofa)
 9. Sprawy finansowe PZE
 10. Wydawanie „Pola Esperantisto”
 11. Wolne wnioski i sprawy różne