Pola Esperantisto 3/2016

Data wystawienia: 
niedziela, 6 Listopad, 2016
Oto spis treści numeru 3/2016 Pola Esperantisto:
Redaktoraj vortoj 2
Eventoj
Robert Kamiński, 35-a Pola Esperanto-Kongreso 3
Jadwiga Greger, Svedoj kongresis en Pollando 8
Małgorzata Komarnicka, Interkultura Majrendevuo - Esperanto en Wrocław 10
Robert Kamiński, Nova surpriza ZEO en Bydgoszcz 15
Teresa Pomorska, Venu denove al Duszniki Zdrój 17
Varsovia Vento, Scienca pikniko en Varsovio daŭre kun Esperanto 18
Alina Mozer, Vizito en liceo 18
Robert Kamiński, Nokto de Sienkiewicz-literaturo 19
Mojose
Pola E-to-Junularo, Nova estraro kaj novaj planoj post la kunveno de PEJ 20
Raportoj, rakontoj
Magdalena Tatara, Dopado – nigra flanko de sporto 21
Vizitindaj lokoj
Bonvenon en Skierniewice 23
Pri kio ni aŭdas
Stano Marček, Lernu Esperanton per poŝtelefono 27
Homoj
Włodzimierz Wesołowski, Mia Esperanta biografio 29
Lingvoscienca angulo
Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, “La” – bazaj reguloj 32
Literaturaĵoj
Henryk Sienkiewicz, Per fajro kaj glavo 34
Leterkesto
Karavano al Nitra, Anna Skudlarska 35
Konkurso por gimnazianoj, Przemysław Wierzbowski 35
Sopot kaj Gdansko atendas vin, Jagoda Greger 36
Gratulojn al Bjalistoko, Edward Wojtakowski 36
Korespondpeto, Svetlana Pogorelaja 36
Saĝulaj pensoj
Andreo Bach, Vivi pli normale. 37
Kalendaro 40
Oni eldonis
Sinjoro Tadeo, La pupo, Metropolo de imperioj 41
Forpasis
Maria Kosobudzka, Witold Dobrovolski, Daniela Emler 42
Aldone
Krucvortenigmomo 43
Nia fotogalerio 44