Zarząd Główny i GKR 2022-2025

Zarząd Główny PZE

       

Robert Kamiński – przewodniczący, Agnieszka Mozer – wiceprzewodnicząca, Zofia Śmistek – sekretarz generalny, Alina Mozer – skarbnik, Gizela Matray – członkini (do 29.10.2023), Kamil Getka – członek

Główna Komisja Rewizyjna PZE

Halina Füchsel – przewodnicząca, Alina Szczepańska – członkini, Piotr Karcz – członek

Siedziba PZE: Zarząd Główny, ul. Gen. W. Andersa 37 lok. 59a, 00-159 Warszawa, tel.: +48 720-912-520

Zarząd Główny Polskiego Związku Esperantystów na kadencję 2019-2022 został wybrany (przez Walne Zgromadzenie) 25 czerwca 2022 podczas 39 Polskiego Kongresu Esperanckiego w Łodzi. 
Osoby wchodzące w skład Zarządu sprawują swoje funkcje społecznie.

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content