O PZE

Stowarzyszenie

Polski Związek Esperantystów jest stowarzyszeniem zrzeszającym esperantystów w całym kraju. Posiada oddziały w kilkunastu miastach.

Celami PZE są:

  1. popularyzowanie języka esperanto;
  2. nauczanie języka esperanto;
  3. wspieranie i rozwój kultury esperanckiej;
  4. szerzenie idei zbliżenia między narodami za pomocą języka esperanto;
  5. wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania polskiej kultury i historii;
  6. pielęgnacja poczucia solidarności między ludźmi, bez względu na ich płeć, przynależność rasową, etniczną lub narodową, orientację seksualną, wyznanie lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, poglądy polityczne, status majątkowy i pochodzenie społeczne.

Historia związku

Varsovia Societo Esperantista zostało założone 6 grudnia 1904 roku. (I. Ŝirjaev). Organizacji przewodniczył Antoni Grabowski. (I. Ŝirjaev) Polskie Towarzystwo Esperantystów działało od 1907 roku. (A. Grabowski) W 1908 oficjalnie została założona organizacja jako „Pola Esperanto Societo”. (I. Ŝirjaev)

29 kwietnia 2008 roku Polski Związek Esperantystów został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Statut (PDF 2022)
Statut (DOC 2022).

Poprzedni Statut 2013 (PDF)

Poprzedni Statut 2013 (DOC)

Struktura

Polski Związek Esperantystów (w skrócie PZE) jest instytucją zrzeszającą setki ludzi –  aby można było zarządzać tak dużą organizacją oraz umożliwić realizowanie się jej członków potrzebna jest odpowiednia struktura organizacyjna. Wewnątrz PZE można wyróżnić dwa główne kryteria podziałów tj. wg terytorium i wg zainteresowań. Do pierwszej grupy należą oddziały i koła a do drugiej sekcje. Natomiast do specjalnych zadań powoływane są komisje.

Do zarządzania całością jest powoływany Zarząd Główny, obecnie 6 osób: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i 2 członków zwykłych, który reprezentuje całą organizację oraz zarządza jej mieniem. Kontrolę nad działalnością Zarządu Głównego sprawuje Główna Komisja Rewizyjna (3 osoby).

Oddział – jest to jednostka terenowa PZE, w której zrzeszeni są członkowie z danej części kraju. Posiada zarząd (3 osoby) oraz komisję rewizyjną (3 osoby). Do oddziału musi należeć minimum 7 członków.

Sekcja – jest to jednostka tematyczna, zrzeszająca członków z różnych oddziałów zainteresowanych danym tematem lub chęcią działania na wspólnym polu. Przykładem sekcji jest Polska Młodzież Esperancka, która zrzesza wszystkich młodych ludzi należących do PZE.

KRS: 0000304588

NIP: 526-105-56-75

Numery kont bankowych (Volksvagen Bank):

64 2130 0004 2001 0558 6110 0001 – Konto główne
37 2130 0004 2001 0558 6110 0002 – Pola Esperantisto
80 2130 0004 2001 0558 6110 0004 – oddział Warszawski
53 2130 0004 2001 0558 6110 0005 – La Ondo de Esperanto – opłaty za abonament
90 2130 0004 2001 0558 6110 0018 – Pola Esperanto-Kongreso

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content