Kotizoj

Aliĝkotizo ĝis 30.4.2023
PEA- membroj – 50,00 zl.
Ne PEA-membroj –  60,00 zl.
Eksterlandanoj A – 20 euro
Eksterlandanoj B – 15 euro

Aliĝkotizo ĝis 30 06.2023
PEA-membroj – 60,00 zl.
Ne PEA-membroj – 70,00 zl.
Eksterlandanoj A – 25 euro
Eksterlandanoj B – 20 euro

Aliĝkotizo post 1.07.2023 kaj surloke
PEA-membroj – 75 zl
Ne PEA-membroj – 85 zl
Eksterlandanoj A – 30 euro
Eksterlandanoj B – 25 euro

B- personoj el eksocialismaj landoj, A- personoj el aliaj landoj

Kunhavigu la paĝon/afiŝon pere de:
Polski Związek Esperantystów Skip to content